Zákazníkům předkládáme tvůrčí řešení, vytváříme podmínky pro směrování pozornosti k důležitým věcem, které mají smysl

            Historie našeho zaměření na oblast tiskové chemie sahá do ranného období roku 1996, kdy Dominik Froněk, zakladatel společnosti CLx Printers Partner spolupracoval s výjjímečnými odborníky na trhu s polygrafickými materiály ve francouzské společnosti Coates Lorilleux (někdejší součást olejářského gigantu TOTAL). České zastoupení si v oněch letech prosadilo vlastní cíle dodávek kromě nosného segmentu tiskových barev i distribuci tiskové chemie VARN, jejíž kvalitativní a vývojová úroveň produktů patřila mezi celosvětovou špičku materiálů tiskové chemie a díky nezměrné píli obchodníků Coates Lorilleux i na našem trhu.

            Zánikem společnosti v roce 2004 došlo k významné změně poskytované podpory pro většinu našeho trhu v oblasti tiskových přípravků. Shodou okolností došlo však také k setkání s nově vzniklým zastoupením chemických přípravků značky Prisco pro Evropu, předním světovým dodavatelem chemických tiskových přípravků, zejména pro bezalkoholový tisk.

Prisco

První v tiskových materiálech

S více nežž staletými zkuššenostmi s tiskovou chemií je Prisco předním celosvětovým dodavatelem celkových tiskových řeššení. S výzkumnými laboratořemi ve Spojených Státech tvoří skupinu mezinárodních společností jejichž tým v počtu přes 350 zaměstnanců přinᚹí tiskovému průmyslu bezalkoholové vlhčící stabilizátory, high-tech silikonové koncentráty a prvotřídní vodouředitelné laky. Dalšší nabídkou jsou sofistikované systémy pro úpravy vody a v kombinaci s dalšší technickou podporou tisku se staví Prisco do role inovačního dodavatele se schopností pokrytí významné části trhu oblasti ofsetového tisku.

První v tisku bez alkoholu

Jižž v 80. letech 20. století Prisco jako první v oboru představilo systémy bezalkoholového vlhčení. K tomuto kroku je vedly neustále stoupající požžadavky zákazníků a striktní celosvětová kritéria pro snižžování negativních vlivů průmyslu na žživotní prostředí. Na základě dlouholetých zkuššeností celosvětového dodavatele bezalkoholových stabilizátorů vlhčení, je Prisco spolehlivým partnerem pro přechod na bezalkoholové řešení tisku, a to bez ohledu na typ provozovaného tiskového stroje, kovolistů nebo tiskových barev. Významných výhod bezalkoholového tisku je bezesporu mnoho, např. nastavení slabššího barvového filmu v tisku s použžitím menššího množžství vody. Výsledkem je ostřejší bod, kratší časy zasychání a lepšší stabilita vybarvování při tisku. A to vš souladu se ššetrnějším přístupem k žživotnímu prostředí a snížženými náklady.

            Výjjímečná funkčnost přípravků značky Prisco, unikátním způsobem doplnila do té doby mizivý segment bezalkoholového tisku na našem trhu. Této tiskové technologii jsme se začali nadstandardním způsobem věnovat, o čemž dodnes svědčí řada spokojených zákazníků, kterým vyřešila nejen otázku lepšího životního a pracovního prostředí, ale také řadu daších skutečností, jako je lepší schnutí, ostřejší tiskový bod, snížení spotřeby barev atd.

            Protože se této technologii plně věnujeme více než 17 let, jsme schopni regovat na rozličné požadavky i situace na tiskových strojích a s ohledem na soudobý pohled moderních tiskáren i na otázku zvýšení standardu kvality přípravků pro vlhčení a údržbu barevných válečků. Jsme připraveni zavádět naše moderní přípravky s tradiční technickou podporou na místě u tiskových strojů, bez prodlev z hledání „nějakých“ řešení.