Tak jako v mnoha oblastech, se i kolem tisku bez alkoholu selektují skupiny příznivců, odpůrců, zastánců tendenčních názorů i nadšenců. Abyste se mohli v tématu zorientovat, uvedeme několik našich úhlů pohledu na tuto tématiku ofsetového tisku bez Izopropylalkoholu. Nezpronevěříme se našemu know-how, když níže uvedeme některé z technických informací o tisku, které Vám jistě bude schopen poskytnout každý a tedy i Váš dodavatel tiskové chemie. Jen některé detaily si necháme na osobní setkání, abychom jak se lidově říká „také něco přinesli do chalupy“, až se osobně setkáme ve Vašem tiskovém provozu.

Proč používat Izopropylalkohol?

Voda použitá pro zvlhčování tiskových desek musí kromě bežně zmiňovaných parametrů pH, vodivosti a teploty, splňovat jednu velmi důležitý parametr, kterým je její povrchové napětí. To znamená vlastnost vlhčící vody, méně se odpuzovat od povrchu kovolistu a podpořit tak schopnost se po kovolistu rozlévat, pokud možno v co nejtenší vrstvě. Izopropylalkohol je povrchově aktivní látka, která povrchové napětí vody upravuje významným způsobem a naplňuje právě tento požadavek na vlastnosti vody použité pro vlhčení.

Proč nepoužívat Izopropylalkohol?

V oblasti povrchového napětí je tedy Izopropylalkohol výborným přípravkem. Bohužel zároveň docela omezeným. Upravuje – snižuje sice povrchové napětí, ale mění zároveň viskozitu vody a to jejím zvýšením. Při zvýšení koncentrace alkoholu ve vlhčící vodě se tedy za stejného nastavení válců dostává do tisku vody více, a to působí negativně na sytost barevného výsledku tisku. Při postupném samovolném odpařování alkoholu z vlhčícího okruhu a následně řízeným nebo ručním doplňováním nového alkoholu do vody tak dochází k neustálé oscilaci mezi vhodnými a nevhodnými vlastnostmi vody pro smáčení kovolistu při tisku. Nevyhnutným výsledkem je pak zpravidla barevná nestabilita tisku, potažmo horší schnutí a další nepříjemnosti.

Přídavek přísady vlhčícího roztokuPovrchové napětíViskozita
Voda (bez přísad)721,00
2,3% koncentrát alkoholového stabilizátoru vlhčení58,61.01
Přídavek 4,7% alkoholu471,18
Přídavek 9,4% alkoholu41,21,41
Přídavek 2,3% Alkaless P (náhražka alkoholu)39,91,04
Přídavek 2,3% Alkaless R (náhražka alkoholu)41,71,07
3,9% koncentrát bezalkoholového stabilizátoru vlhčení40,21,02
Tabulka: Pro edukační účely připravila laboratoř Prisco rozbor změn vlastností roztoku vlhčení při použití dvou různých stabilizátorů vlhčení, vliv přídavků alkoholu nebo dvou náhražek alkoholu. Z naměřených hodnot je zřejmé snižování povrchového napětí k optimální hodnotě 40mN/m a vliv dalších přísad na viskozitu výsledného roztoku.

Obecně lze říci, že pokud ustálíte výkyvy koncentrace alkoholu ve vodě, tak při správně vyladěném tlaku dávkovacích válců, bude tisk z pohledu rozlévání vody po kovolistu relativně stabilní. Samozřejmě vždy hrají nadále své role i ostatní podmínky jako je zejména teplota, funkčnost vlhčící přísady, stav a nastavení válců atd.

Vzhledem k faktu, že Izopropylalkohol je plně mísitelný s vodou, ale zároveň má schopnost barvu rozpouštět, snižuje zejména při vyšších koncentracích vydatnost barev, které v tisku blednou a je nutné provádět často korekce barevnosti. Většinou se řeší přidáním barvy, správné řešení je však ve snížení množství vody dodávané na vymývání kovolistů v tisku, nejlépe úpravou rychlosti vody. To je v praxi málo oblíbené, a proto na sebe nenechá barevné kolísání, zvýšená emulgace nebo horší schnutí, dlouho čekat.

Jak z toho ven?

Správné dávkování alkoholu je dobrý začátek.

Tisk s Izopropylalkoholem je tedy z pohledu povrchového napětí vody v pořádku, je však důležité ustálit výkyvy koncentrace alkoholu ve vodě. To je u plovákových dávkovačů velmi těžke lépe řečeno nemožné. Z těchto důvodů vznikla postupem času různá sofistikovaná dávkovací zařízení, která jsou schopna udržovat koncentraci alkoholu ve vodě s přesností na 0,2%, což je skvělé! Nicméně pro provozy, kde nejsou stroje tímto vybavením osazeny, jde o významnou investici řádově v hodnotě malého auta, takže návratnost velmi vzdálená, či relativně nedosažitelná.

Náhrada alkoholu

Ve velmi omezeném rozsahu můžete na trhu nalézt tzv. náhražky alkoholu, což jsou povrchově aktivní přísady do vody, které se v lepších případech neodpařují a tedyu jednou nadávkovaná koncentrace takové přísady vydrží aktivní ve vlhčící vodě nesrovnatelně déle, než alkohol. Častou nevýhodou (kromě velmi vysoké ceny) je problém neexistující zpětné kontroly koncentrace náhražky alkoholu ve vodě, tedy kontrola správnosti automatického dávkování. Tato varianta se tedy hodí pro provozy, které mají vlastní či u externí firmy sjednanou trvalou průběžnou kontrolu vlastností vlhčících roztoků, anebo pro velmi malé provozy, kde lze zajistit u tiskařů skutečně pozorně a poctivě ručně připravovaný roztok vlhčení. Tato řešení ač nejsou u nás nijak zvlášť rozšířená, jsou funkční, naše společnost je schopna takové řešení a materiály na zakázku také poskytnout.

Komfort bealkoholového stabilizátoru

Naším nejrozšířenějším a u zákazníků pro svou jednoduchost oblíbeným řešením tisku, je použití tzv. jednosložkového bezalkoholového stabilizátoru vlhčení. jak si všimnete, výraz „stabilizátor vlhčení“ je v našem textu použitý poprvé a to trochu záměrně. Výše uvedené vlastnosti vody, resp. vlhčících roztoků s alkoholem, jsou totiž platné pro všechny takové roztoky, bez ohledu na použitou přísadu vlhčení. Jednosložkovým vlhčením nazýváme roztok vody a přísady koncentrátu stabilizátoru vlhčení, tedy bez dalších přísad akloholu nebo náhražek. Protože se v praxi setkáváme velmi často s dotazem jestli se ten náš Prisco přípravek použije místo alkoholu, raději zdůrazním, že “ne, náš stabilizátor Prisco použijeme namísto Vaší stávající přísady stabilizátrou vlhčení a alkohol ani jeho dávkovač prostě vůbec nepoužijeme”.

Prisco stabilizátory vlhčení jsou koncipované pro použití jako jediná přísada do vlhčící vody a proto splňují kromě základní a neméně důležité stabilizace pH použité vody, také přísady povrchově aktivních látek, které dlouhodobě zaručují dostatečnou redukci povrchového napětí vody.

Jakou cestu zvolit?

Hamlet si vytyčil východiska dvě, Vy máte díky uvedeným informacím nyní možnosti alespoň tři. V prvním jistě uděláte radost svému dodavateli alkoholu, někdy i stroje, pokud zůstanete u řešení s Izopropylalkoholem. Ty z Vás, kdo se přesto rozhodnete na základě uvedených informací, se nad věcí zamyslet a provést alespoň redukci množství používaného Izopropylalkoholu tím, že upravíte nebo doplníte své návyky, pozornost a nastavení stroje pro tisk s Isopropylalkoholem, předem oceňuji a přeji co možná největší trvalé snížení alkoholu ve Vašem životním a pracovním prostředí.

Vy, kteří uvažujete o odstranění Izopropylalkoholu náhražkami alkoholu, máte před sebou sice složitější tvůrčí cestu, ale v mnoha zemích světa dobře prošlapanou a s proškoleným dodavatelem věřím, že půjde takového cíle nakonec dosáhnout.

Prisco – Komplexní technická podpora

Protože receptury našich bezalkoholových stabilizátorů vlhčení Prisco jsou koncipované pro tisk bez alkoholu, tedy ne pro 0-5%, ale opravdu bez alkoholu, téma povrchového napětí a tím potažmo i stabilní viskozita, jsou otázky vyřešené již v samotné receptuře a proto se můžete přenést do moderního světa polygrafie, vstříc komfortu barevně nekolísajícího tisku či lepšímu schnutí snížením tloušťky aktivního vodního filmu, snížení zavápňování, snížení spotřeby barev i makulatury a tudíž úspoře Vašich prostředků. V takovém případě Vás vítáme v novém světě bezalkoholového tisku a těšíme se na naše společné konzultace a průběžné kontroly stavu na Vašich strojích, kde budeme rádi nápomocni i v otázkách kolem tisku, které možná nyní nemáte ani komu přednést.

Co se o bezalkoholu říká

Protože s bezakoholovým řešením tisku na našem trhu pracujeme již téměř čtvrt století a od roku 2004 plně na formátu podpory výrobků Prisco, zachytili jsme díky sledování vývoje bezalkoholového tisku řadu informací, podnětů a otázek, ze kterých stále čerpáme inspiraci pro další vývoj, ale i takové, které jsme do dnešního dne nebyli schopni ověřit, jako například, že „Vám to sežere válce“, nebo že to fungovat nemůže (ano i to se může stát, ale zatím se tak u přípravků Prisco nestalo), že jde o mnohem dražší řešení než alkoholový tisk atd. Podobné je to u tiskových strojů, kde prý na některých nelze tisknout bez alkoholu. Nevíme, v praxi jsme se přesvědčili, že vlhčící roztok se nerozhoduje, ve které značce stroje ne/bude fungovat. V portfóliu strojů v ČR s bezalkoholovým vlhčením Prisco registrujeme stroje Polly, Adast, KBA-Grafitec, KBA, Heidelberg, manroland, Millerman, Komori, OMET, Muller Martini, Sakurai, Ryobi i Hamada, tisknoucích konvečními, UV, EB i H-UV technologiemi.

Souhlasíme s tím, že tisk bez alkoholu je složité téma a ačkoliv jej lze docela jednoduše řešit přípravky stabilizátorů vlhčení Prisco, přistupujeme k problematice maximálně seriózně jako ke změně tiskové technologie, ke které kromě samotného přípravku stabilizátoru vlhčení provádíme také zaškolení obsluhy tiskových strojů přímo svou asistencí při změně vlhčení a rozjezdu tisku, s návaznými konzultačními navštěvami, při kterých provádíme také průběžné kontroly správnosti dávkování a chování vlhčícího roztoku, pro stanovení optimálního termínu výměn vlhčících roztoků.